این پست رو تو شبکه ی اجتماعی   هادی نت برگرفته از نام امام نقی علیه السلام  فک کردم اینجا هم منتشرش کنم بهتره!!!


دقت کنید :