برای راحتی استفاده از خدمات شبکه ی اجتماعی الباش تولبار شبکه ساخته شد .

شما می توانید با مراجعه به لینک زیر این تولبار را بر روی مرورگر خود نصب کنید .

https://s3.amazonaws.com/com.alexa.toolbar/atbp/2obRSp/download/index.htmامکانات تولبار:

1 - منوی دسترسی های هر کاربر
2 - جستو جوی سریع
3 - نمایش آخرین ارسال ها به صورت فید